Obrart :: Obres i Reformes en Castelló | Serveis

Serveis

Concepte

Planificació, disseny i construcció de la forma, l'espai i l'ambient. Partint d'una idea i arribant a una funció: domèstica, tècnica, social, ambiental i, tenint en compte, les consideracions estètiques. Requereix la manipulació creativa i coordinació dels materials, la tecnologia, la llum i l'ombra, el color...

Desenvolupament

Obrart ofereix la prestació d'un servei oportú, mitjançant l'ús de talent humà competent, una adequada infraestructura i la disposició de tots els recursos necessaris per al seu òptim desenvolupament. Enfortint sempre el nostre sistema de qualitat, seguretat industrial, salut ocupacional i medi ambient.